Referenser och samarbetspartners​

”Om du vill ha hjälp med att hitta problemets kärna och snabbare komma vidare
i dina tankar är Peggy en utmärkt sparrningspartner. Jag vill verkligen varmt rekommendera dig att anlita Peggy. Under bara ett samtal fick jag med mig tre saker:

• Att testa nya sätt att tänka och bemöta mina utmaningar för att snabbare
hitta en lösning.
• Att verkligen ta mig tid att reflektera för att bli bättre till nästa gång.
• Att få ny energi snabbt och enkelt via mikropauser och därmed bli
klarare i tanken.

Som person är Peggy oerhört varm, lugn, klok och uppriktig.”
Kathrine Löfberg,
4e generationen, styrelseordförande i Löfbergs
”I vårt samarbete har jag fått hjälp att sortera tankarna, fokusera på det som är viktigast och testa nytt. Jag ville få hjälp med att ta mig ur det ”löpande” vanliga tankebanorna, gamla beteenden, och det fick jag tack vare Peggy. När man har ett bollplank att reflektera med, ser man helheten bättre, hindren blir överstigliga och man sätter faktiskt i gång.”
Pernilla Korshag
2a generationen, Marketing Manager och styrelsemedlem i Korshags