Vår Story

Peggy Björkenheim och Cecilia Karlsson, två enskilda företagare som träffades genom återkommande gruppträffar i ett affärsnätverk. Vi är båda ekonomie magistrar, och har jobbat som controllers, och utbildat oss till coacher och förändringsledare. Mycket är lika, lika mycket är olika. Helt fantastiskt att hitta någon att driva ett så väl behövt koncept med, där vi kombinerar våra styrkor till en kraftfull duo redo att lyfta andra tack vare våra egna erfarenheter.