Peggy Björkenheim

”I dessa extraordinära tider, där hela vårt system sätts på prov, har jag haft mycket stöd och känt nyttan av hållbarhetsplanen jag gjorde med Peggy i höstas”. Maria Åberg, VD

Mina värdeord

• Tillit • Öppenhet  • Ömsesidig respekt